Aktiv försäljning

Kundförvaltning: försäljningsrepresentanten löser kundens alla problem, däribland sysslar med avtalsenliga tjänster.

Beräkning

Beräkningstjänster ger våra kunder möjligheten att utföra beräkningar med sina köpare på ett helt enkelt sätt.

Marknadsföring

Främjande och realisering av marknadsföringsplaner.

Logistik

Lagring
Management av varulager
Uppdragens uppfyllande
Transport i hela Estland

Handel

Tjänster i samband med varuhyllor (varors placering på hyllorna i affärer enligt motsvarande planogramm).
Realisering av planogrammets ändringar i affärer (varors omplacering på hyllorna).
Prisbildning.
Informationer om varors fattande.
Lösning av affärers och logistikföretagens problem.

Vi är för Er just det bästa valet, om:

Ni är internationell producent, som söker efter pålitliga samarbetspartner i Estland och Baltiska stater som erbjuder försäljnings- och managementtjänster.
Ni är lokal producent, som vill sälja sina varor i Estlands detaljförsäljningssystem.

Kontakta oss