Bolaget

Bolaget Proposito OÜ erbjuder olika försäljnings- och reklamtjänster, inkl. marknadsföring, aktiv försäljning och handel. Vårt team förfogar över beaktansvärda erfarenheter i försäljning av livsmedel och konsumtionsartiklar. Våra partner är livsmedels och konsumtionsartiklars producenter, som är intresserade av bästa försäljningsresultat.

Vi erbjuder bästa lösningar för varors utspridning på vilka som helst etapper, från varans lagring tills dess marknadsföring. Vi hittar för varje typ av produkter den optimala lösningen och erbjuder den bästa marknadsföringsstrategin.

© 2012 Proposito OÜ | Pae 21-221, Tallinn, 11415 Estonia | Tel: (+372) 56 20 1010 | E-mail: info(at)proposito dot ee